Uw loods in

IT projecten!

2directIT hecht waarde aan uw privacy, daarom beloven wij als volgt met uw gegevens om te gaan:

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.2directit.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

2directIT zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

2directIT kan de gegevens (naam en e-mailadres) die door de klant verstrekt worden onder meer voor volgende doeleinden gebruiken:

  • Het sturen van één of meerdere e-mails zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail waarin inlog gegevens vermeld staan.
  • Het (incidenteel) onder de aanbracht brengen van een dienst, tip, gebeurtenis etcetera, waarvan 2directIT denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Wij maken geen gebruik van cookies.

Indien u daar om verzoekt worden uw gegevens verwijderd, dit kunt u doen door het sturen van een e-mail naar info@2directit.nl.

2directIT.nl is gerechtigd de inhoud van het Privacy Statement te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.